Avem o experiență de peste 20 ani în redactarea de manuale și cursuri universitare, tratate, dicționare, precum și cărți din aproape toate domeniile de activitate: Proza SF; Monografii; Agricultură; Avicultură; Istorie; Memorialistică; Turism; Natură; Geografie; Biologie; Medicină umană și veterinară, Arta, Cultură și Civilizație; Biografii etc. 

Putem asigura la un nivel foarte bun toate etapele prin care trebuie să treacă o lucrare, de la elaborarea sa de către autor până când ajunge la cititor.


A. CUI NE ADRESĂM?

Ne adresăm autorilor independenți, cadrelor didactice, editurilor mici, tipografiilor, firmelor sau organizațiilor profesionale care au nevoie de materiale editate de calitate.

Publicarea unei cărți cu ISBN și Descriere CIP este un demers foarte important pentru orice cadru didactic, având în vedere în „criteriile și punctajele pentru evaluarea personalului didactic” de care se tine cont la întocmirea dosarului profesional.

Asigurăm o publicare rapidă și la prețuri acceptabile pentru: manuale universitare, lucrări de licență, de doctorat, romane, volume de versuri etc.


B: De la manuscris la produsul final, cartea parcurge următoarele etape:

  1. EDITARE - activitatea prin care, de comun acord între autor și editor, este stabilită forma, structura și conținutul lucrării. 
  2. REDACTARE - redactorul de carte face o primă „șlefuire” a textului, intervenind chiar din punct de vedere gramatical și ortografic; mai mult, redactarea poate fi și de ordin stilistic, redactorul putând recurge și la schimbări de topică, la scurtarea frazelor, reformulări etc., toate aceste modificări făcându-se cu acceptul autorului; aceste modificări pot fi semnalate pe print sau direct în fisierul electronic primit.
  3. CULEGERE TEXT sau doar introducere diacritice (ă, î, â, ş, ţ; Ă, Î, Â, Ș, Ț).
  4. CORECTURĂ / OPERARE CORECTURI - confruntarea textelor culese cu manuscrisul primit / corectura primară a manuscrisului - operarea modificărilor făcute anterior pe print  în faza de redactare / corectură secundară după tehnoredactare. 
  5. TEHNOREDACTARE - stabilirea datelor tehnice ale lucrării: format, mărime și corp de literă, evaluarea numărului de pagini pentru antecalcul, stabilirea gradelor de titlu și a structurii lucrării etc.
  6. PAGINARE / DTP (desktop publishing) - pregătirea cărții în forma grafică finală pentru tipărire. 
  7. COPERTA - grafică (design) de copertă.
  8. BT - acordarea „Bunului de Tipar“  - adică acordul autorului că lucrarea poate intra în producție. 
  9. TIPĂRIRE - procesul de tipărire și urmărire a lucrării în tipografie.
  10. Preluarea din tipografie - editura livrează autorului tirajul la termenul stabilit.
Mai multe detalii despre modul de predare a documentelor, despre corectura sau stilizarea textului găsiți la link-urile din baza acestei pagini.


Pentru lucrările publicate, se va aloca ISBN și CIP-ul corespunzător de la Biblioteca Națională (ce va fi primit în aprox. 10 zile lucrătoare).  Acordarea ISBN și Descrierea CIP sunt gratuite. Din tirajul stabilit, 2 exemplare rămân în editura noastră pentru fondul de carte iar 8 exemplare merg la Depozitul Legal de carte (7 ex. pentru Biblioteca Națională a României, 1 ex. pentru Biblioteca Metropolitană), costurile fiind suportate de către autor.

Tipărim lucrări și în tiraje foarte mici: 35 / 50 / 75 / 100 ex. De asemenea, putem asigura tipărirea aceluiași volum editat, atât în formă broșată, cât și în formă legată (ex. 100 ex broșate + 35 legate)!!!


Decizia autorului de publicare a unei cărți la editura noastră se va materializa prin încheierea unui CONTRACT DE EDITARE, care va avea la bază un antecalcul riguros, bazat pe mai multe variante de preț/tiraj.