...La v\n[toare de Greseli (șic/sic!)

În fișierele electronice primite de la autori sau în textele culese de editură după manuscrisul primit, 
regăsim, indiscutabil: greșeli de culegere, de ortografie și punctuație, cuvinte fără diacritice,
despărţiri incorecte (sau chiar indecente) î
n silabe etc.

Prin munca atentă a persoanelor care se ocupă de corectură, aceste erori sunt înlăturate, fără a se interveni
în formularea frazei.


Mod de lucru

În funcție de specificul fiecărei lucrări, această activitate se poate face:

  1. Atât înainte, cât și după redactarea sau tehnoredactarea materialului.
  2. Pe hârtie (print), folosind semnele clasice de corectură, reproduse pe rama albă a textului.
  3. Direct în programul de procesare a textului (ex. Microsoft Word).
  4. Mai nou, se poate face „electronic”, făcând însemnări direct în pagina de pdf, folosind „Sticky Note” și celelalte facilități de „Text Edit Tools” oferite de program.

În general, se consideră că o lucrare bine corectată are sub 1% erori de text.  În majoritatea cazurilor, în această activitate este implicat şi autorul, care va citi forma finală a lucrării paginate, acordând „Bunul de Tipar” pentru interior.


La cerere, asigurăm servicii de corectură şi pentru lucrări externe, care sunt editate de alte edituri.

În oferta de preţ se ia în considerare numărul de caractere cu spaţii.  Formatul, spaţierea dintre rânduri, rama albă, mărimea şi tipul corpului de literă nu vor influenţa sub nicio formă preţul.

Evaluarea acestei activităţi se face însă și în funcţie de acuratețea textului primar cules (a șpaltului), dacă textul are sau nu diacritice etc.