Disponibilitate:
Tiraj epuizat
Titlu:
Profesorul Ion Cantacuzino – personalitate de excepţie [...]
Autor(i):
Constantin Ciufecu, Marian Neguț (coordonatori)

Descriere

PROFESORUL CANTACUZINO -
PERSONALITATE DE EXCEPȚIE ÎN CONȘTIINȚA POPORULUI ROMÂN
150 DE ANI DE LA NAȘTERE (1863 - 2013)

COORDONATORI:
CONSTANTIN CIUFECU, MARIAN NEGUȚ

AUTORI:
Viorel ALEXANDRESCU, Constantin BOGDAN, Octavian BUDA, Dumitru BUIUC, Ion Mihai CANTACUZINO, Constantin CIUFECU, Irina CODIŢĂ, Andrei AUBERT-COMBIESCU, Maria DAMIAN, Anca ISRAIL, Adrian MAJURU, Alexandra-Maria NĂŞCUŢIU, Marian NEGUŢ, Carmen PÂNZARU


Editura TOTAL PUBLISHING
ISBN 978-606-8003-28-3
Anul apariței: 2013
Format: 170x240 mm
Număr pagini: 160
Tip copertă: cartonată (hardcover)


  • Fenomenul Cantacuzino nu poate fi explicat nici numai prin nobleţea princiară a ascendenţei ereditare, nici numai prin datele personale excepţionale, nici prin ceea ce am putea desemna ca „împrejurări şi stringenţe socio-sanitare” ale epocii în care a descins în lume Omul Ion Cantacuzino. Chiar dacă, în semn de adânc omagiu vom încerca sa adunăm toate aceste coordonate, spre ştiinţa celor care vor fi să vină, va rămâne, fără îndoială, în afara imaginii evocate, pentru că nu se va lăsa prins în nici o descriere, inefabilul personalităţii Profesorului, rezultat dintr-un amestec de energie pozitivă, generozitate, dragoste de viaţă şi de frumos, respect pentru colegii din toate generaţiile, dar cu deosebire pentru cei tineri, spirit deschis, umanist, dar în acelaşi timp de o rigoare proverbială şi multe alte trăsături pe care este greu să le prindem în expresie. 
  • Şi dacă încercăm totuşi cu acea sfială pe care am pomenit-o, să potrivim cuvinte despre toate acestea, o facem în primul rând pentru a ne oferi, nouă şi urmaşilor noştri pe tărâmul medicinei şi microbiologiei româneşti, un nou imbold, în vremuri în care avem mare nevoie de un sprijin moral consistent, pentru a continua calea deschisă de marii corifei ai Şcolii româneşti de microbiologie şi imunologie.
  • IRINA CODIȚĂ

  • Profesorul Ion Cantacuzino a fost şi rămâne o personalitate universal recunoscută prin dimensiunile spiritului şi domeniile în care s-a afirmat.
  • În evocarea sa din 1934, Nicolae Iorga scria: „Profesorul Ioan Cantacuzino era însăşi întruparea integrală a puterii, voinţei şi inteligenţei omeneşti, un exemplar de rasă cum trebuie veacuri pentru a-l dărui unui popor...
  • Cugetarea sa atinge toate domeniile ştiinţei şi toate înfăţisările frumuseţii, unind o cunoaştere profundă cu o aleasă eleganţă în prezentare, dar mai presus de toate cu o coloratură pitorească absolut personală”.
  • De-a lungul întregii sale vieţi, dincolo de „profesorul - om de laborator” cum modest se autoaprecia, a fost un savant vizionar, a fost un organizator, un fondator umanist, un om de cultură şi artă inegalat prin dimensiunile preocupărilor şi realizărilor sale.
    MARIAN NEGUȚ