Ce este codul ISBN?

Ce este codul ISBN?

13/11/2014

LUMEA CARTILOR

Codul ISBN reprezintă numărul internaţional standardizat al cărţii.

Este întotdeauna format din 13 cifre grupate în 5 segmente de lungimi variabile, separate de cratimă:

  • prefix 978 – identifică producţia editorială de carte la nivel internaţional;
  • codul de ţară – indică grupul naţional, lingvistic sau geografic. Acest segment desemnează grupul lingvistic (limba) editorului, şi nu limba în care este publicată cartea; 973 si 606 identifică editorii din România
  • codul de editură – identifică editorul documentului. Lungimea sa variază în funcţie de numărul lucrărilor publicate de editor;
  • număr de identificare a documentului – numerotează documentul printre publicaţiile editorului;
  • cifra de control – este ultima cifră a codului ISBN. Aceasta permite verificarea validităţii codului ISBN.

Avantajele folosirii codului ISBN sunt:

  • identificarea unică a documentelor în baze de date bibliografice evitând astfel confuzia între titlurile identice sau între ediţiile aceluiaşi titlu publicate în formate diferite (tipărit, CD-ROM, online);
  • identificarea unică a editurilor în baze de date bibliografice evitând astfel confuzia între editurile cu aceeaşi denumire;
  • facilitarea operaţiilor de gestiune a stocurilor de carte în biblioteci, edituri, librării, agenţii de difuzare;
  • achiziţia, gestiunea şi distribuţia cărţilor pe baza codului ISBN;
  • participarea la programul CIP (Catalogarea înaintea Publicării).

(http://www.bibnat.ro)