PAȘI pentru EDITAREA UNEI CĂRȚI

PAȘI pentru EDITAREA UNEI CĂRȚI

Manuscrisul este gata? Aveți nevoie de servicii editoriale complete sau doar de paginarea textului?
Carte tipărită sau e-book? ​Redăm în continuare, cât mai succint, pașii care trebuie parcurși pentru a edita o carte la editura Total Publishing.


1) Discuție prelabilă, prin care autorul ne prezintă lucrarea pe care dorește să o publice. Se pot creiona, în mare, viitorii termenii contractuali privind forma contractului de editare, costuri estimative, termene etc. 

2) Evaluarea atentă a manuscrisului 
Manuscrisul predat poate fi scris de mână, bătut la mașina de scris, tipărit sau în format electronic (word, rtf, pdf, LaTeX etc.). Poate fi transmis prin poştă sau e-mail.
Manuscrisul trebuie să respecte o serie de minime reguli tehnice și de redactare, dar și de moralitate (vezi Pregătirea manuscrisului).
Autorul răspunde de originalitatea operei sale și va elabora lucrarea ținând cont de normele de citare (vezi Plagiatul).

3) În cazul în care conţinutul va fi acceptat de editură, se va semna contractul de editare.

4)  Abia de acum acum editura va trece la editarea lucrării (redactare, corectură, tehnoredactare, copertă etc.), beneficiind desigur și de concursul autorului.
După primirea „Bunului de Tipar” din partea autorului, forma finală se poate trimite în producție (tipărire digitală sau offset, generare e-book, inscripționare pe CD/DVD).
În tiraj trebuie să fie incluse 9 exemplare pentru Depozitul Legal de Carte (conform legislației) și 1 exemplar pentru păstrare în editură.

5) Editura se asigură că lucrarea va fi gata de livrare la termeul convenit. Tirajul va fi predat autorului sau va și distribuit prin rețeaua de difuzori.