CONTRACTUL DE EDITARE

CONTRACTUL DE EDITARE

► Acest site funcționează ca o PLATFORMĂ EDITORIALĂ COMPLETĂ, care oferă toate soluțiile pentru ca dvs să puteți edita și tipări o lucrare.
► În funcție de fiecare situație, colaborarea dintre Total Publishing și autori poate îmbrăca diferite forme contractuale, în care vor fi stipulate riguros serviciile prestate, obligațiile părților, costuri, termene etc.


Prezentăm sintetic forma contractuală în care putem încadra colaborarea dintre noi și autori.

1) CONTRACT DE EDITARE CU CEDAREA DREPTURILOR DE AUTOR (Servicii editoriale complete)
- Dacă lucrarea dvs prezintă interes din partea editurii și ea poate avea un potențial de valorificare, atunci preluăm drepturile de editare și asigurăm plata drepturilor de autor.
- Costurile vor fi suportate de editura noastră. Sunt posibile și situațiile în care, costurile de editare și tipărire sunt suportate în anumite proporții și de autor(i) (50-50%, 25-75%, 75-25% etc.).    

2) CONTRACT DE EDITARE ÎN REGIA PROPRIE A AUTORULUI
- Asigurăm ISBN, Descrierea CIP și tipărirea pentru cărțile ale căror costuri de editare și producție sunt asigurate integral de autor.
- Manuscrisul poate fi redactat total sau parțial în cadrul editurii noastre, autorul solicitând doar operațiunile de care are nevoie.
- În cazul în care autorul pregătește integral documentele pentru tipar, noi vom asigura doar tipărirea lucrării. Documentele pentru tipar pregătite de autor trebuie să respecte anumite condiții: de format, mod de redactare, tip de fișiere etc. (vezi Resurse pentru autori).
- Tipărim lucrări în orice tiraj.

3) PRESTARE DE SERVICII EDITORIALE la cerere
- Pentru autori independenți sau pentru alte edituri asigurăm punctual, serviciile editoriale de care au nevoie: culegere text, corectură text, tehnoredactare / DTP, design copertă, tipărire etc.


Consultanță gratuită
- Înainte să începeți lucrul la un nou proiect, puteți să ne solicitați sprijinul gratuit / părerea în privința unor aspecte care țin de latura editorială: formatul cărții, reguli de predare a manuscriselor, costuri orientative, posibilitatea de valorificare etc.