Disponibilitate:
Tiraj epuizat
Titlu:
Utilizarea zeoliților naturali în alimentația vacilor de lapte
Autor(i):
D. Drăgotoiu, M. Marin, E. Pogurschi, T. Drăgotoiu, M. Olteanu

Descriere

Utilizarea zeoliților naturali în alimentația vacilor de lapte
DUMITRU DRĂGOTOIU, MONICA MARIN, ELENA POGURSCHI, TOMIȚA DRĂGOTOIU, MARGARETA OLTEANU


EDITURA TOTAL PUBLISHING
ISBN 978-606-9024-01-0
Anul apariției: 2018
Format: 170x240 mm
Număr pagini:146
Tip copertă: broșată (paperback)


Facebook: https://www.facebook.com/totalpublishing.ro/Tufurile vulcanice zeolitice reprezintă o resursă ecoalternativă a viitorului, motiv pentru care este importantă cunoaşterea şi diseminarea informaţiilor privind eficienţa utilizării acestora în domeniul bioeconomiei. 

În România există 4 mari zone în care se găsesc zeoliţi, respectiv bazinul Transilvaniei, bazinul Maramureşului, Valea Prahovei şi zona Perşani. Doar mina din zona Rupea are o capacitate de producţie de 5000 tone/lună, la această capacitate zeoliţii ajungând pentru 100 de ani. In general, tufurile vulcanice din România au un conţinut mare de clinoptilolit, fapt ce le conferă acestora o valoare ridicată. Deşi pe teritoriul României există din abundenţă tufuri zeolitice de foarte bună calitate, acestea nu sunt pe deplin exploatate din cauza inexistenţei unei politici de promovare a valorificării acestora. 

Scopul acestei lucrări este acela de a revizui efectele utilizării zeoliţilor în creşterea animalelor, pentru a putea evidenţia impactul pozitiv asupra bioeconomiei. Au fost analizate o serie de cercetări efectuate în România, pe diverse specii de animale în ceea ce priveşte produţia, cât şi starea de sănătate a animalelor, s-au efectuat comparaţii cu date din literatura de specialitate internţională pe aceeaşi temă şi s-au indicat domeniile în care cercetările din România ar trebui concentrate.

Zeoliţii au fost descoperiţi în 1756 de către geologul suedez Freiherr Axel Fredrick Cronstedt. De atunci, au fost descoperite aproximativ 45 de tipuri naturale de zeoliţi şi mai mult de 100 zeoliţi au fost obţinuţi pe calea sintezei chimice în laborator. După descoperirea unor zăcăminte importante de zeoliţi în Statele Unite ale Americii, republicile fostei Uniuni Sovietice, Japonia, precum şi în alte ţări, interesul pentru studierea zeoliţilor şi utilizarea acestora în bioeconomie a înregistrat o creştere constantă (Evans, 2005).

În Japonia zeoliţii au fost aprobaţi a fi utilizaţi ca aditivi alimentari în produsele destinate nutriţiei umane încă din 1996. 

Din 1986 şi până în prezent, în întreaga lume au fost atribuite 39 de brevete pentru rezultatele cercetărilor privind utilizarea zeoliţilor în nutriţia umană.

Zeolitul clinoptilolit este înregistrat în Comunitatea Europeană ca aditiv alimentar cu codul DIN 53 770, iar în SUA codul de omologare este CFRCH.I nr.21, §182 SubpartC.

În România cercetările întreprinse în acest domeniu de interes au început abia în 1978 la Cluj Napoca, în cadrul Institutului de Cercetări pentru Biologie, în colaborare cu Laboratorul de Ecologie şi Acvacultură din Piatra Neamţ, după care a urmat o decadă de cercetări restrânse în laborator. După 1990 prof. Sălăjan Gh. şi colaboratorii au desfăşurat noi cercetări privind utilizarea zeoliţilor în domeniul creşterii animalelor. Anul 2000 se remarcă prin noi cercetări întreprinse de tineri cercetători care au evidenţiat potenţialele aplicaţii în microfermele agricole şi zootehnice (Pogurschi E., 2016). 

Obiectivul principal al proiectului este controlul, prevenirea, combaterea şi soluţionarea problemelor apărute în fermă, ca urmare a dirijării necontrolate şi defectuoase a alimentaţiei animalelor în scopul menţinerii profitabilităţii activităţii de producţie prin aplicarea unei tehnologii complexe, uşor de integrat în lanţul de producţie.


-----------------------------


UNIVERSITATEA DE ȘTIINȚE AGRONOMICE ȘI 

MEDICINĂ VETERINARĂ DIN BUCUREȘTI


PROGRAMUL 2 Creșterea competitivității economiei românești prin cercetare, dezvoltare și inovare

Subprogramul 2.1. Transfer de cunoaștere la agentul economic – Bridge Grant


Proiect BG 11/2016 

Tehnologii inovative de utilizare a zeoliților naturali în alimentația vacilor de lapte cu impact favorabil asupra mediului și eficientizării producției