Disponibilitate:
Pre-Order
Titlu:
Cercetări privind creșterea competitivității României
Autor(i):
Silviu Beciu

Descriere

Cercetări privind creșterea competitivității României în comerțul exterior cu animale vii și carne
SILVIU BECIU


 • Editura TOTAL PUBLISHING
 • ISBN 978-606-9024-50-8
 • Anul apariției: 2022
  Format: 210x297 mm
  Număr pagini: 380
  Tip copertă: broșată (paperback) • Prezenta lucrare sintetizează eforturile autorului de a oferi o imagine clară și amplă asupra evoluției comerțului exterior cu animale vii și carne al României, văzut prin prisma factorilor care afectează competitivitatea acestuia, în cadrul schimburilor comerciale cu țările membre ale Uniunii Europene și a comerțului exterior cu celelalte țări de pe mapamond.

 • Studiul actual cuprinde însă, atât perioada anterioară integrării României în Uniunea Europeană, cât și perioada recentă, ceea ce face ca abordarea propusă să privească și componenta comercială intra-comunitară ca parte a comerțului extern, pentru obținerea unor termeni de comparație cuantificabili.

 • Comerțul cu animale vii și carne al României a suferit numeroase transformări odată cu integrarea României în Uniunea Europeană. Practic, în prezent, în ceea ce privește România, o mare parte a acestui comerț este asimilat schimburilor intra-comunitare, iar noțiunea de comerț este folosită în prezent de autoritățile Uniunii Europene doar în ceea ce privește relația cu partenerii externi ai acesteia.

 • Analiza efectuată indică o situație diametral opusă pentru cele două grupe comerciale: România este per ansamblu exportatoare netă în cazul comerțului cu animale vii, respectiv importatoare netă în cazul comerțului cu carne. Excedentul comercial provenit din comerțul cu animale vii nu este însă unul sustenabil pe termen lung, ceea ce impune găsirea unor soluții de reducere a deficitului comercial în cazul grupelor de carne, prin creșterea competitivității sectorului productiv și a sectorului de prelucrare a cărnii și implicit al competitivității României în comerțul cu carne.

 • Creșterea comerțului cu animale vii, asimilat unei creșteri semnificative a efectivelor de animale, în special pentru speciile ovine și caprine, nu reprezintă din păcate un trend pozitiv, aspecte precum: efectele negative asupra mediului, presiunile exercitate în special în țările dezvoltate pentru reducerea consumului de carne de proveniență animală precum și limitarea transportului animalelor pe distanțe lungi în vederea protejării acestora, constituind provocări la care România va trebui sa răspundă din ce în ce mai mult în următorii ani.

 • Comerțul cu carne al României are nevoie de o multiplicare atât pe fluxurile de export cât și pe cele de import, în vederea asigurării atât a necesarului de consum intern, cât și a dezvoltării capacităților interne de procesare a cărnii, în vederea exportului de produse din carne procesate.

 • Lucrarea este structurată în patru capitole, pornind de la aspecte de fundamentare teoretică și continuând cu elemente de corelație statistică privind comerțul cu animale vii și carne al Uniunii Europene, evoluția pieței interne cu carne a României, respectiv comerțul României cu animale vii și carne.

 • SILVIU BECIU