Disponibilitate:
Tiraj epuizat
Titlu:
Nedreptele absente
Autor(i):
Olimpia Popa

Descriere

NEDREPTELE ABSENȚE 
OLIMPIA POPA


EDITURA TOTAL PUBLISHING
ISBN 978-606-9024-42-3
Anul apariției: 2020
Format: 130x200 mm
Număr pagini: 80
Tip copertă: broșată (paperback)


După un fulminant impuls poetic în adoles­cență, marcând deopotrivă speranțe și iluzii, Olimpia Popa revine târziu la poezie, dar cu aceeași deschidere și adeziune la viziunea clasică asupra poeziei, la versul melodios, încărcat de forța și mlădierea afectului.

Trec prin poezia sa rememorări și portretizări, iubiri și renunțări, stări elegiace și ipostaze tulburi, peisaje învăluitoare în farmecul amintirii, regrete ale unei vremi, „când visul era tânăr și lumea o mirare”.

Autoarea are simțul limbii, trăiește într-un spațiu cultural și se observă că a citit și receptat poezie.


Starea afectivă este filtrată poetic în imagini surprinzătoare prin inedit. Senzorialul se unește cu vizualul, un imagism când cenzurat, când lăsat liber într-o curgere ușor delirantă, o reală percepție a sonorității versului, toate acestea conduc spre fragmente poetice remarcabile: „Auzi lumina cum pulsează-n plante”; „Și sângerează în eter ecoul/Cuvintelor...”; „Iernatice ținuturi îmi fulgeră sub tâmplă”; „Noroaie reci îmi cad pe suflet greu”.
Olimpia Popa are exercițiul poeziei și volumul Nedreptele absențe o dovedește din plin.


Prof. univ. dr. Alexandru Ruja
Critic și istoric literarNEDREPTELE ABSENȚE

Eram pe-atunci atâta de frumoasă!
Sălbatici cai îmi alergau prin vine;
Ca spre un ţărm, în clipa glorioasă,
Pășeam, printre cuvinte, către tine

Și, ca un tainic sol, ţi-aș fi adus,
Ameţitor şi dulce-amărui,
În calma măreţie a unui blând apus,
Ascuns, parfumul toamnei, în gutui.

Ivită din preaplinu-mi pornit să te alinte
Și din nedrepte-absenţe pe care le-am iertat,
Îţi dăruiesc comoara nespuselor cuvinte,
Supuse şi curate ca lemnul nelucrat.

Când, dârză, se ridică şi din cenuşa-i creşte,
Iubirea mea târzie mai tare străluceşte.