Disponibilitate:
Tiraj epuizat
Titlu:
Dezvoltarea Pieței Muncii

Descriere

Fondul Social European - Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU) Dezvoltarea pietei muncii prin promovarea ocupațiilor neagricole în mediul rural
POSDRU /13/5.2/S11
Contractor - USAMV BucureștiShare